Goga.tv
gzavmili
მინერალური ქვის არჩევა

მინერალური ქვის არჩევა

3486 ნახვა

ინდივიდუალური ქვის არჩევისთვის მხოლოდ ზოდიაქოს ნიშანი არაა საკმარისი. სასურველია პირადი რუკის მონაცემების, შესაბამისი სტიქიის გათვალისწინება. ასევე მნიშვნელოვანია ქვის დანიშნულებაც – რისთვის გსურთ დამცავად, თილისმად, სამკურნალოდ, მახასიათებლების გასაძლიერებლად/შესასუსტებლად და ა.შ. ქვემოთ მოცემულია მინერალების არჩევის რამდენიმე ვარიანტი და სასურველია თუ კომბინირებულად გამოვიყენებთ.ზოდიაქოს ნიშნების მიხედვით:


ვერძი – ალმასი, ამეთვისტო, ლალი, საფირონი, ძოწი, მთის ბროლი. არასასურველია: რაუხტოპაზი, იასპი, ბერილი, ტოპაზი, ციტრინი.


კურო – ფირუზი, ზურმუხტი, აქატი, ქრიზოპრაზი, ალექსანდრიტი, იასპი. არასასურველია: სერდოლიკი, ტოპაზი, აქვამარინი, ძოწი, ამეთვისტო, ლალი.


ტყუპები – ქრიზოპრაზი, ტოპაზი, მარგალიტი, ნეფრიტი, ბერილი. არასასურველია: სერდოლიკი, ძოწი, აქვამარინი, იასპი, ლალი.


კირჩხიბი – მთვარის ქვა, ზურმუხტი, ბერილი, ალექსანდრიტი, მარგალიტი. არასასურველია: ავანტიურინი, მალაქიტი, ლალი, ძოწი, რაუხტოპაზი.


ლომი – ქრიზოლითი, ტოპაზი, ოპალი, ცირკონი, ციტრინი, ლალი, ქარვა. არასასურველია: ლაზურიტი, ობსიდიანი, ფირუზი, ცირკონი, ამეთვისტო.


ქალწული – ნეფრიტი, სერდოლიკი, ქრიზოლითი, ტოპაზი, კატის თვალი, ვეფხვის თვალი, ფირუზი. არასასურველია: ამეთვისტო, ალექსანდტირი, მარჯანი, ქრიზოლითი, აქვამარინი, მარგალიტი.


სასწორი – ოპალი, მთის ბროლი, აქვამარინი, ლაზურიტი, საფირონი. არასასურველია: ლალი, ქალცედონი, სერდოლიკი.


მორიელი – აქვამარინი, ტოპაზი, ლალი, ძოწი, მარჯანი. არასასურველია: აქატი, ნეფრიტი, მალაქიტი, ვარდისფერი კვარცი, ზურმუხტი.


მშვილდოსანი – ტოპაზი, ცირკონი, ამეთვისტო, ქრიზოლითი, ფირუზი. არასასურველია: აქატი, ქრიზოპრაზი, ციტრინი, მთის ბროლი, ვეფხვის თვალი.


თხის რქა – ტურმალინი, მალაქიტი, ლალი, ცირკონი, ონიქსი, ობსიდიანი, საფირონი, მთვარის ქვა, ტოპაზი, იასპი, მარჯანი. არასასურველია: აქატი, ნეფრიტი, ძოქი, მთის ბროლი, ალექსანდრიტი, ფირუზი, გიშერი, ამეთვისტო.


მერწყული – ძოწი, ამეთვისტო, აქვამარინი, ცირკონი, საფირონი, აქატი, მთის ბროლი, ფირუზი. არასასურველია: იასპი, სერდოლიკი, ციტრინი, ონიქსი.


თევზები – ამეთვისტო, მარგალიტი, ქრიზოლითი, აქვამარინი, მარჯანი, ფირუზი, ალექსანდრიტი, გიშერი, ვეფხვის თვალი. არასასურველია: მთის ბროლი, აქატი, ონიქსი, ციტრინი, ქალცედონი.პლანეტების ქვები:


მზე – ავანტიურინი, ზურმუხტი, ცირკონი, ტოპაზი, ქარვა.


მთვარე – ამაზონიტი, აქვამარინი, ბელომორიტი, ძოწი, ბერილი, მარგალიტი, ჯადეიტი, მთვარის ქვა, ოპალი.


მერკური – ზურმუხტი, ჰელიოტროპი, დიოპტაზი, იასპი, ციტრინი


ვენერა – ფირუზი, ზურმუხტი, ძოწი, ჟადეიტი, ლაზურიტი, მალაქიტი


მარსი – ალმასი, ჰემატიტი, კაჟი (кремень)


იუპიტერი – ფირუზი, ჰელიოტროპი, საფირონი, ძოწი, იასპი


სატურნი – აქატი, ქალცედონი, გიშერი


ურანი – ლაზურიტი


ნეპტუნი – აქატი, ავანტიურინი, ამეთვისტო, მარჯანი, ქალცედონი


პლუტონი – რაუხტოპაზი


მინერალური ქვები მახასიათებლების გასაძლიერებლად (გასააქტიურებლად):


უანგარობა, სიკეთე – ალმასი, ამეთვისტო, საფირონი, ფირუზი


გამძლეობა, ამტანობა – ძოწი, რაუხტოპაზი, მთვარის ქვა, ობსიდიანი, შავი ტურმალინი


საქმიანობა – ალმასი, მთის ბროლი, ძოწი, როდონიტი


სიცოცხლის ხანგრძლივიანობა (დიდხანს სიცოცხლისთვის) – აქატი, ალექსანდრიტი, მთის ბროლი, ძოწი, მარგალიტი, მარჯანი, მთვარის ქვა, ნეფრიტი, ლალი, სერდოლიკი, იასპი


სულიერება, მიდრეკილება სრულყოფისკენ – აქვამარინი, ამაზონიტი, ამეთვისტო


სულიერი სიმშვიდე – აქატი, მალაქიტი, ნეფრიტი, ობსიდიანი, ონიქსი


სიცოცხლის ხალისი – ავანტიურინი, აქვამარინი, ალექსანდრიტი, ალმასი, ამეთვისტო, ძოწი, ლალი, სერდოლიკი, ტოპაზი, ქრიზოლითი, ფირუზი


შემოქმედებითობა, შემოქმედებითი შესაძლებლობები – ამეთვისტო, ფირუზი, ძოწი, ლალი, ტოპაზი, ციტრინი, ზურმუხტი, ქარვა


ინტუიცია – ფირუზი, ქარვა


მჭევრმეტყველება – აქატი, აქვამარინი, მთის ბროლი, ქალცედონი, იასპი


სინაზე – მთვარის ქვა, ნეფრიტი, ტოპაზი


კომუნიკაბელურობა – ბერილი, ტოპაზი


გონებაგახსნილობა (გონების სისწრაფე) – ავანტიურინი, აქატი, ალმასი, ამეთვისტო, ჟადეიტი, კატის თვალი, ლაზურიტი, ნეფრიტი, სერდოლიკი, ტოპაზი, იასპი


მეხსიერება – ალექსანდრიტი, ალმასი, ამეთვისტო, ფირუზი, მარჯანი, ლალი, სერდოლიკი, იასპი


საპირისპირო სქესისთვის მიმზიდველობა – ალმასი, ფირუზი, მარგალიტი, კატის თვალი, ვარდისფერი კვარცი, ტურმალინი, ლალი, სერდოლიკი, ქრიზოლითი, ქარვა, იასპი


წინასწარჭვრეტა, შორსმჭვრეტელობა – ამეთვისტო, მწვანე ძოწი, მთის ბროლი, მარგალიტი, მარჯანი, ლაზურიტი, მთვარის ქვა, მალაქიტი, სერდოლიკი


გადამწყვეტობა, სიმამაცე – აქატი, აქვამარინი, ალმასი, ამეთვისტო, ჟადეიტი, ნეფრიტი, ლალი, სერტოლიკი, ქარვა, იასპი


სიმტკიცე – ალმასი, მთის ბროლი, ობსიდიანი


იღბლიანობა – ალმასი, ამეთვისტო, ფირუზი, მთის ბროლი, ლაზურიტი, ლალი, ტოპაზი, ქრიზოლითი, ქრიზოპრაზი


ენერგიულობა – ავანტიურინი, ალმასი, ამეთვისტო, ფირუზი, მთის ბროლი, კატის თვალი, ნეფრიტი, ლალი, ვეფხვის თვალი, იასპიდამცველი ქვები (თილისმად):


ალკოჰოლიზმი, ნარკომანია – ალექსანდრიტი, ალმასი, ამეთვისტო, კატის თვალი


სიღარიბე - ფირუზი, სერდოლიკი


უნაყოფობა – ალმასი, მთის ბროლი, ძოწი


უძილობა – ალმასი, ამეთვისტო, მთის ბროლი, ძოწი, მარჯანი, კატის თვალი, ლაზურიტი, ლალი, ტოპაზი, ქრიზოლითი, ქარვა


წარუმატებლობა – ალმასი, ამეთვისტო, მარგალიტი, ლაზურიტი, მალაქიტი, იასპი, ქარვა


ქურდობა – ალმასი, კატის თვალი, ვეფხვის თვალი


ჯადო, გათვალვა – ალმასი, ამეთვისტო, ფირუზი, აქატი, მარჯანი, კატის თვალი, მალაქიტი, ნეფრიტი, ონიქსი, სერდოლიკი, ტოპაზი, ქარვა, იასპი


ღალატი, მოღალატე მეგობრები – მარგალიტი, ლალი, სერდოლიკი, ტოპაზი


უბედური შემთხვევები – ფირუზი, ძოწი, ჟადეიტი, მარჯანი, სერდოლიკი, ქარვა


ტყუილი – აქატი, მარგალიტი


ძალადობა – ფირუზი, ძოწი, კატის თვალი, ვეფხვის თვალი, ქარვა


ეჭვიანობა – ალექსანდრიტი, ვეფხვის თვალი, ტოპაზი


ოჯახური კამათი, ჩხუბი – აქვამარინი, ფირუზი, მარგალიტი, ნეფრიტი, ონიქსი, ოპალი, სერდოლიკი, ტოპაზი, ქრიზოლითი, ქარვა


სტატიის ავტორი: თამთა

swrafi sesxebi
GOGA.TV © 2005 | საიტზე გამოქვეყნებული მასალის შინაარსზე და გამოქვეყნებით გამოწვეულ შედეგებზე პასუხისმგებელია ავტორი!